Privacybeleid


Privacyverklaring Jozephine Duker – Product Design Studio

In onze privacyverklaring willen we duidelijk maken welke gegevens we verzamelen, wat we met deze gegevens doen en waarom.

Contactgegevens:
Jozephine Duker – Product Design Studio
Paradijsvogelstraat 10
9713 BV Groningen
www.jozephineduker.nl
+31614047303

Jozephine Duker is de Functionaris Gegevensbescherming van Jozephine Duker – Product Design Studio. Zij is te bereiken via info@jozephineduker.nl

Persoonsgegevens die we verwerken
Jozephine Duker – Product Design Studio verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jozephineduker.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Jozephine Duker – Product Design Studio verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief/uitnodigingen
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Het afhandelen van jouw betaling
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Jozephine Duker – Product Design Studio analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Jozephine Duker – Product Design Studio verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Jozephine Duker – Product Design Studio gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

MailChimp: voor het versturen van de nieuwsbrief, je kunt je onderaan de nieuwsbrief uitschrijven en je persoonlijke gegevens aanpassen.

MijnDomein: website en e-mail vallen onder hosting van MijnDomein.

WeTransfer: versturen van grote bestanden via WeTransfer. In het geval van een samenwerking met betrokkene, waarbij bestanden verstuurd moeten worden die te groot zijn voor e-mail.

Google Analytics: voor het verbeteren van onze website.

De website is gemaakt in WordPress.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Jozephine Duker – Product Design Studio bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Informatieverstrekking via contactformulier op de website: gegevens als voor- en achternaam en e-mailadres wordt bewaard zolang het contact iets kan betekenen. Dit wordt iedere 2 jaar beoordeeld.

Nieuwsbrief: persoonsgegevens als voor- en achternaam en e-mailadres. Heb je je ingeschreven voor de nieuwsbrief, dan bewaren we de gegevens totdat je jezelf uitschrijft, je gegevens worden bij uitschrijving per direct definitief verwijderd.

Klant of opdrachtgevers: persoonsgegevens als voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres bewaren we 7 jaar voor de wettelijke verplichting van de Belastingdienst.

Analyse website bezoek: persoonsgegevens als IP-adres, locatiegegevens, gedrag op de website en internetbrowser/apparaat type. Bewaartermijn is bij GoogleAnalytics ingesteld op 14 maanden (minimale duur), we bewaren deze gegevens verder nergens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Jozephine Duker – Product Design Studio verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Jozephine Duker – Product Design Studio blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Jozephine Duker – Product Design Studio gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jozephine Duker – Product Design Studio en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jozephineduker.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Jozephine Duker – Product Design Studio wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Jozephine Duker – Product Design Studio neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jozephineduker.nl